For Looking Perimeter - No Ruthi, No Comment.

Vilken heder

Så många ord det finns som börjar med uttrycket heder - hedersam och hedersdoktor, för att inte tala om hedersknyffel och hedersskuld tillika hedersmedlem! Visste du att hedersknyffel syftar på en hygglig person! Hade jag själv ingen aning om! Orden hedersam och hedersdoktor, för att inte tala om hedersknyffel och hedersskuld tillika hedersmedlem är alltså om jag nu förstått det rätt och korrekt upplyst i det svenska språket högst positiva uttryck som bör användas med glädje! Det du!